תנאי שימוש

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת נרות.
תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים
התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים .לשני המינים

כללי


- שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות לרשימת התפוצה ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

- החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיינים או ליישומים שלו, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי.

- התצלומים המופיעים במודעות הפריטים מיועדים להמחשה בלבד. אנחנו עושים את מרב המאמצים להבטיח שהצבעים ו/או העיצובים ו/או הגוונים המופיעים בתצלום שבמודעת הפריט ישקפו את אלו הקיימים בפריט אשר יסופק לכם בפועל.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הנרות שתמונותיהם מופיעות באתר 

- הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

- הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

- החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש.

- החברה אוסרת על העתקה, הפצה, שכפול,פרסום, שימוש מסחרי, כריית מידע או מכירה של הפריטים או הקשרים שמקורם באתר זה.

הזמנות דרך האתר

- הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

- הנך מתחייבת למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך בעת הצורך.

- כל המחירים באתר מופעים בשקלים. המחירים המוצגים אינם כוללים דמי משלוח.

- לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור אמצעי התשלום, תימסר למשתמשת הודעה על אישור הרכישה. יובהר כי הנהלת האתר תחייב את אמצעי התשלום של המשתמשת בגין רכישת המוצר/ים מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.

- אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

- המשתמשת מצהירה כי היא מודעת לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים


- אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

- ניתן להחזיר נרות תמורת זיכוי או החזר כספי מלא עד 14 ימים מיום קבלת התכשיט, בתנאי שלא נעשה בו שימוש, שאין בו שום פגם/נזק וצירוף קבלה. 

- החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.

- הנהלת האתר לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים לשימוש סביר במוצר ו/או הנחיות השימוש ככל שישנן.

- שליחת מוצר חזרה לבית עסק זה במקרה של החזרה או החלפה תתבצע על חשבון הלקוחה.

- ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק (למעט תכשיטים בהתאמה אישית אשר הוכנו במיוחד עבור הלקוחה).

- יש לוודא שהמוצר שנבחר, הכתובת למשלוח ופרטים דרושים אחרים נכונים ומדויקים. הנהלת האתר לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמשת פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המשתמשת ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו"ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הרוכשת תעודכן על כך במייל מסודר.

- לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

:הזכות לביטול העסקה לא תחול במקרים הבאים

- מוצרים שלא נרכשו באתר.

- מוצרים שהוזמנו ו/או הוכנו ו/או נארזו במיוחד עבור הלקוחה.

- מוצרים אשר אינם באריזתם המקורית או שנעשה בהם שימוש.

- מוצרים אשר ניתנו ללא תמורה כספית, כגון; מתנות, הטבות.

 

אספקה ומשלוחים


- סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

-החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

- יש לוודא שהמוצר שנבחר, הכתובת למשלוח ופרטים דרושים אחרים נכונים ומדויקים. הנהלת האתר לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמשת פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המשתמשת ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך.


אחריות

אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נעשה כתוצאה מהפעלה שגויה וללא קריאה של הוראות ההפעלה ע”י המפעיל/ המזמין. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי- ככל שהחוק מתיק זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שליישים, הנובעים מהשימוש במוצר.

- התצלומים המופיעים במודעות הפריטים מיועדים להמחשה בלבד. אנחנו עושים את מרב המאמצים להבטיח שהצבעים ו/או העיצובים ו/או הגוונים המופיעים בתצלום שבמודעת הפריט ישקפו את אלו הקיימים בפריט אשר יסופק לכם בפועל.

-החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות החברה.

-הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. 


זכויות יוצרים


כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורות באתר, ובכלל זה תוכנו של האתר, שמו, עיצובו, סימני המסחר וסימני השירות המופיעים בו, עיצובי התכשיטים וכל זכויות היוצרים, המדגמים והפטנטים המופיעים בו, הינם של "תכשיטי צ'ארליס" בלבד, והם מוגנים על פי דין. אין להעתיק, להפיץ לשכפל, לפרסם, לעשות שימוש מסחרי או למכור פריטים או הקשרים שמקורם באתר זה.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.


סודיות המידע

"Ner4U " עושה כמיטב יכולתה כדי להגן על שלמות המידע המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת ומשרתים את המטרה היחידה של זיהוי הלקוח בעת ביצוע הרכישה או במהלך ביקור באתר.

-החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

-האתר תומך במגוון אמצעי תשלום: כרטיסי אשראי ויזה, מאסטרכארד, לאומי קארד, אמריקן אקספרס, פייפאל והעברות בנקאיות אשר ניתן לבצע בטלפון.